Candidats

Diaporama 1
Diaporama 2
Diaporama 3
Diaporama 4

O nas

ACTERIM jest agencją rekrutacyjną specjalizującą się w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań kadrowych, w obszarze klasycznej pracy tymczasowej, oraz rekrutacji w zawodach rzadkich. Nasz zespół znajdzie pracowników tymczasowych najlepiej odpowiadających Państwa potrzebom.

Połowa naszych doradców to obcokrajowcy lub osoby biegle posługujące się językiem angielskim, niemieckim, arabskim, włoskim, polskim, węgierskim, itd. ...

W poszukiwaniu specjalistów w zawodach rzadkich, poszerzamy zakres naszych działań o kraje należące do Unii Europejskiej.

Nasze atuty

W procesie rekrutacji nigdy nie odwołujemy się do agencji zagranicznych.

Zatrudnienie każdego z naszych pracowników odbywa się w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej we Francji.

ACTERIM zatrudnia swych pracowników na podstawie francuskich umów o pracę.

W ten sposób gwarantujemy naszym pracownikom przestrzeganie prawa francuskiego, zaś klientom, bezpieczeństwo administracyjne.

Nasze zobowiązania

Gwarantujemy Państwu :

  • Francuską umowę o pracę
  • Odprowadzanie podatków we Francji*
  • Pensję wpłacaną na konto bankowe, które otworzymy Państwu we Francji
  • Francuskie zabezpieczenia społeczne, w związku ze składkami odprowadzanymi we Francji

 

Dzięki tym rozwiązaniom, nasi pracownicy są mobilni i przemieszczają się zgodnie z potrzebami naszych klientów

* W przypadku pracowników zagranicznych, za wyjątkiem gdzie przepisy międzynarodowych konwencji podatkowych nie stanowią inaczej, od francuskiej pensji odprowadzany jest podatek u źródła.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO ACTERIM

Chcesz złożyć swoją kandydaturę ?

Contact local

Rejestracja w ACTERIM jest bezpłatna (brak opłat zgłoszeniowych). Celem wpisu należy dostarczyć dowód osobisty, CV, zaświadczenie o zameldowaniu, świadectwa pracy oraz 3 ostatnie odcinki płacowe. Jedynym kryterium zatrudnienia są dla nas twoje kwalifikacje i kompetencje w obszarach działalności naszych klientów.

Rekrutacją zajmuje się bezpośrednio ACTERIM (brak pośredników).

ZAPROPONUJ SWOJĄ KANDYDATURĘ

Poszukujemy specjalistów w następujących zawodach :

magazynier-operator wózka, posadzkarz, kierowca pojazdów ciężarowych, cieśla szalunkowy, operator maszyn, rzeźnik, monter zewnętrznej izolacji termicznej, malarz, monter płyt, stolarz, montarzysta podłóg...