Câștigați 75 € și oferiți un loc de muncă unui prieten sau unui cunoscut

Acterim caută profesioniști în construcții pentru a lucra în Franța! Cunoaşteţi pe cineva interesat ? Anunţaţi-ne și câștigaţi 75 € *
Cu acordul său, completați formularul de pe site-ul nostru pentru a ne da numele persoanei
*Dacă persoana propusă lucrează 150 de ore cu Acterim

Creat în 2004 ACTERIM este o societate francezā de muncā temporarā specializatā in recrutarea personalului din UE in sectoarele construcţiilor,industriei şi agro-alimentarului.Propunem misiuni în toatā Franţa.


Alāturându-vā Acterimului beneficiaţi de :

✅Un contrat de muncā francez ,
✅O locuinţā închiriatā de Acterim,
✅ De echipamente de protecţie,
✅ De rambursarea cheltuielilor de benzinā din prima venire în Franţa,
✅ De o asigurare medicalā,
✅ De un interlocutor care vā ascultā în limba dvs.maternā